FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
19 de Septiembre de 2011

Segundo nos informou Función Pública na Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos do día 12 de setembro, que publicarán a finais de setembro, a relación provisional de admitidos e excluídos das 35.000 solicitudes do Fondo de Acción Social. Neste momento teñen validadas aproximadamente unhas 23.000.
Consulta individualizada do FAS