CURSOS PRESENCIAIS DE FORMACIÓN CONTINUA 2014 PARA EMPREGADOS PÚBLICOS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
27 de Marzo de 2013
CURSOS

CURSOS PRESENCIAIS DE FORMACIÓN CONTINUA 2014 PARA EMPREGADOS PÚBLICOS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
DESTINATARIOS: EMPREGADOS PÚBLICOS DE CALQUERA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE ESTEAN EN ACTIVO NO COMEZO DO CURSO.


CURSOS PRESENCIAIS

PROPOSTA REALIZACIÓN

DENOMINACIÓN

ALUM.

HRS.

DATAS

HORARIO

Sistema operativo, busca de información: Internet, intranet…

15

30

Do 5 ao 16
de maio de 2014

17.00 – 19.30

Aplicacións informáticas de tratamento de textos

15

30

Do 2 ao 13
de xuño de 2014

17.00 – 19.30

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información

15

30

Do 16 ao 30
de xuño de 2014

17.00 – 19.30

Aplicacións informáticas de tratamento de textos

15

30

Do 15 ao 26
de setembro 2014

17.00 – 19.30

Solicitudes:

  • Cubrir todos os datos obrigatorios da solicitude que se acompaña (imprescindible poñer un teléfono de contacto e unha conta de correo electrónico).
  • Unha vez seleccionados as/os candidatas/os deberán de presentar unha fotocopia do seu DNI ou NIE e a cabeceira da última nómina.
  • Pódese solicitar máis dun curso e as solicitudes deberanse de entregar na sede autonómica CSI•F Galicia en rúa Valiño, 65 ou en calquera sección sindical (San Caetano, San Lázaro, Hospital Clínico…); ou remitilas á conta de correo: formacion77@csi-f.es
  • O prazo de presentación de solicitudes para todos os cursos finaliza o 25 de abril ás 14.00 hrs.

Descarga AQUÍ a túa solicitude.

CSI•F Galicia
Rúa Valiño, 65, Baixo, 15707 Santiago de Compostela
Tel. 981 560 951 Fax 981 575 140
E-mail: galicia@csi-f.es

Ver Galería