CURSOS FORMACIÓN-CSIF GALICIA – ACCESS E ACCESS AVANZADO
25 de Noviembre de 2011

Dentro do AFCAP (acordo de formación continua das administracións públicas), no mes de decembro celebraranse os seguintes cursos de informática, na modalidade presencial, nas datas e lugares que se especifican:

CURSO LUGAR CELEBRACIÓN DATAS HORARIO
ACCESS Hórreo, 35, entre chan
Santiago de Compostela
12 ao 23 de decembro 09.00 – 11.30 h.
ACCESS AVANZADO 16.30 – 19.00 h.


REQUISITOS: - Estar en situación laboral de activo.
- Cubrir a ficha de inscrición:
PREME AQUÍ: SOLICITUDE DE CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA
PRAZO DE INSCRICIÓN: REMATA O 29 DE NOVEMBRO (incluído)
MÁIS INFORMACIÓN: CARMEN NOYA (TEL. 981 560 951)