CURSOS EGAP – Escola Galega de Administración Pública
10 de Octubre de 2011

RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2011 pola que se convoca un curso de formación sobre a función consultiva: o Consello Consultivo de Galicia. O persoal a que vai dirixidoé dos grupos A1, A2 e C1 ao servizo da Administración xeral da Xunta de Galicia, os seus organismos públicos e demais entes dela dependentes. O prazo de presentación de solicitudes rematará o 10 de outubro de 2011.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111004/AnuncioO150-290911-6916_gl.pdf