BOLSAS DO IGE – Instituto Galego de Estatística
03 de Octubre de 2011

Publicación no DOG a Resolución do 15 de setembro de 2011, pola que se convoca unha bolsa de formación na área da estatística pública no Instituto Galego de Estatística, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do Programa operativo cooperación transfronteiriza España-Portugal 2007-2013 (POCTEP).
http://www.ige.eu/web/mostrar_paxina.jsp?paxina=006017004003&idioma=gl
http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s6/bolsas/bolsa_2011_convocatoria_ga.pdf