PROXECTOS DE FORMACIÓN PARA O PROFESORADO DE FP PARA O CURSO 2021-2022. RESOLUCIÓN DEFINITIVA
16 de Diciembre de 2021

Resolución definitiva de proxectos de formación presentados á convocatoria do 20 de outubro do 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se convocan proxectos de formación profesional que se van a implantar no curso 2021-2022 en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

RESOLUCIÓN DEFINITIVA