Sorteo das vogalías dos tribunais cualificadores do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e EOI
04 de Junio de 2021

Sorteo das vogalías dos tribunais cualificadores do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas

De acordo co establecido na base quinta da Orde do 4 de xuño de 2020 (DOG do 22 de xuño) pola que se convocou o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas, e no apartado cuarto da Resolución do 7 de maio de 2021, pola que se fai pública a data do sorteo e a composición dos tribunais cualificadores, realizouse o sorteo dos/as vogais que formarán parte dos tribunais cualificadores deste procedemento.

Resultado do sorteo público dos/as vogais que tivo lugar o día 3 de xuño de 2021, ás 9.00 horas na Sala B da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

RESULTADO SORTEO

TODA A INFORMACIÓN