Listas abertas. Relación e baremo definitivo de profesores de música e artes escénicas
07 de Mayo de 2021

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas

Resolución do 6 de maio de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas (594), especialidades de acordeón (401), arpa (402), frauta travesa (410), guitarra (414), piano (433), violín (433) e linguaxe musical (460).

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

PERSOAS EXCLUÍDAS