Orde de reclamacións das cualificacións en EI, EP, ESO e bacharelato
11 de Marzo de 2021

Orde pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e procedemento de reclamación das cualificacións e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en EI, EP, ESO e bacharelato

ORDE RECLAMACIÓNS DAS CUALIFICACIÓNS