COMISIÓNS DE SERVIZO RESOLUCIÓN PROVISIONAL
Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos en atención á situación de conciliación da vida familiar e laboral de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2020-21.03 de Julio de 2020

COMISIÓNS DE SERVIZO

PRAZO DE RECLAMACIÓN:O prazo de reclamacións comeza o día 6 de xullo de 2020 e remata o día 10 de xullo de 2020, ambos días incluídos.
As reclamacións á resolución provisional deberán ser realizadas electrónicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada, disponible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal (código do procedemento ED 010A/2020) e ademais deberán remitilas, unha vez presentadas na sede, aos seguintes enderezos electrónicos.
Mestres: persoal.primaria@edu.xunta.es

Profesorado de secundaria: persoal.secundaria@edu.xunta.es

Podes consultar os anexos ou aceder à ligazón aquí