DOG 31-5-2013. Corrección de erros. Orde do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares.
31 de Mayo de 2013