Listaxe do sorteo dos membros dos tribunais...
13 de Mayo de 2013

Listaxe do sorteo dos membros dos tribunais ao que fai referencia o punto 5.5 da orde do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do Corpo de Mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.