DOG 7-5-2012. Orde do 2 de maio de 2012 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2011-2012.
07 de Mayo de 2012

DOG 7-5-2012. Orde do 2 de maio de 2012 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2011-2012.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120507/AnuncioG0164-020512-0005_gl.pdf