CALENDARIO DAS OPOSICIÓNS
17 de Marzo de 2011

Esta información pódese consultar no seguinte enlace:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=2025&cont=32539&lang=ca&campa=yes