Listaxe provisional de ciclos formativos plurilingües 2021-2022
30 de Julio de 2021

Listaxe provisional de ciclos formativos plurilingües. Convocatoria 2021-2022

Contra esta listaxe poderanse presentar alegacións ante o Secretario Xeral de Educación e Formación Profesional no prazo de 15 días hábiles a contar desde o día seguinte ao da súa publicación.

Ver Galería