Resolución provisional de licenzas por formación para o curso 2021/22
23 de Julio de 2021

Resolución provisional de licenzas por formación para o curso 2021/22 destinadas ao funcionariado docente non universitario

Reclamacións ou renuncias

O prazo de dez días hábiles (ata o 6 de agosto de 2021, incluído) contados a partir do día seguinte desta publicación no portal educativo

Tanto as reclamacións como as renuncias deberán enviarse á Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, e presentaran seobrigatoriamente por medios electrónicos na Sede Electrónica da Xunta de Galicia a través do formulario correspondente ao procedemento de presentación electrónico normalizado (código PR004A-Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado).

LISTAXE PROVISONAL

BAREMO