Instrucións para o desenvolvemento dos cursos de especialización de formación profesional
05 de Julio de 2021

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos cursos de especialización de formación profesional no ano académico 2021/22 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN