FORMACIÓN CSIF. CURSOS UNIVERSIDADES.
27 de Abril de 2021

CURSOS UNIVERSIDADE

CSIF pon a vosa disposición unha oferta de cursos on-line, dirixidos aos opositores, funcionarios de carreira e funcionarios interinos docentes, cos que podedes completar a vosa formación docente:

- Cursos certificados pola UNIVERSIDADE ISABEL I e a UNIVERSIDADE P. DE COMILLAS DE MADRID, cunha duración de 101 horas (10 créditos) E DE 31 HORAS (3 créditos)

- Cursos dirixidos a todos os niveis educativos

- Convocatorias mensuais

- Completamente on-line, 24 horas, 7 días á semana

- Materiais actualizados

- Avaliación aplicada á práctica docente

- Relación directa cos titores

- Certificación do curso en 30 días

PARA OPOSICIÓNS:

Válidos e puntuables como mérito de oposicións das distintas Comunidades Autónomas (segundo convocatoria de CC.AA., basado no apartado III, outros méritos do Anexo I do R.D.276/2007)

-En Galicia a equivalencia para oposicións é de 0.10 puntos cada 10 horas (curso de 101 horas vale 1 punto)

PARA CONCURSOS E SEXENIOS:

Segundo a Orde do 14 de maio de 2013 (DOG 22 de maio), na formación a distancia barémanse dez horas cada semana, polo tanto, as equivalencias dos nosos cursos son as seguintes:

 CURSO DE 101 HORAS REALIZADO NUN MES: 42 HORAS.

 CURSO DE 101 HORAS REALIZADO NUN MES e MEDIO: 64 HORAS.

 CURSO DE 101 HORAS REALIZADO EN TRES MESES: 101 HORAS.

CÓMO SE FAI A MATRÍCULA?

CURSOS

ACCESO CAMPUS

PREGUNRAS FRECUENTES