Listas abertas. Relación definitiva: Procesos Comerciais de FP; Administración de empresas de PES;Organización e xestión comercial​ de PES
14 de Abril de 2021

-Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores técnicos de FP, Procesos comerciais

RESOLUCIÓN

EXCLUÍDOS

-Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de ensino secundario, Administración de empresas

RESOLUCIÓN

EXCLUÍDOS

-Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de ensino secundario, Organización e xestión comercial​

RESOLUCIÓN

EXCLUÍDOS