Listas abertas. Relación provisional. PES: Administración de empresas e Organización e xestión comercial; FP: Procesos comerciais
12 de Marzo de 2021

PROFESORES DO CORPO DE PES

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de ensino secundario, Administración de empresas

PERSOAS ADMITIDAS

PERSOAS EXCLUÍDAS

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de ensino secundario, Organización e xestión comercial

PERSOAS ADMITIDAS

PERSOAS EXCLUÍDAS

PROFESORES TÉCNICOS DE FP

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores técnicos de FP, Procesos comerciais

PERSOAS ADMITIDAS

PERSOAS EXCLUÍDAS