Composición do tribunal das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior 2021.
05 de Marzo de 2021

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior. Composición do tribunal.

Convocatoria 2021

Resolución do 26 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2021.

RESOLUCIÓN DOG