Listas abertas. Relación provisional de persoas admitidas e excluídas nas listas de Vela, Estética e condución de grupos a cabalo e coidados equinos básicos
24 de Febrero de 2021

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores técnicos de FP, Estética

ADMITIDAS

EXCLUÍDAS

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións como profesor especialista nas ensinanzas do módulo profesional de “condución de grupos a cabalo e coidados equinos básicos”

ADMITIDAS

BAREMO

EXCLUÍDAS

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas ensinanzas deportivas de grao medio de vela

ADMITIDAS

EXCLUÍDAS

BAREMO