A Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional dita instruccións para o desenvolvimento do ensino virtual con garantía a atención á diversidade.
22 de Febrero de 2021

Resolución do 18 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do ensino virtual garantindo a atención á diversidade e se establece un Plan específico de actuación

RESOLUCIÓN