Listas abertas. Relación provisional de persoas admitidas e excluídas nas listas de FP: Técnicas e procedementos de imaxe e son.
22 de Febrero de 2021

Resolución do 22 de febreiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de Técnicas e procedementos de imaxe e son

ADMITIDAS

EXCLUÍDOS