Listas abertas. Relación provisional de persoas admitidas e excluídas das listas do corpo de PES: -Procesos de produción agraria
18 de Febrero de 2021

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións do corpo de PES, procesos de produción agraria

Resolución do 17 de febreiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de procesos de produción agraria (590115).

ADMITIDAS

EXCLUÍDAS