O Goberno recomenda agora o uso de purificadores de aire nas aulas, como reclamou CSIF a comezos de curso
12 de Febrero de 2021

O Goberno recomenda agora o uso de purificadores de aire nas aulas, como reclamou CSIF a comezos de curso.

(VER NOTICIA)

A medida chega con medio ano de atraso e será insuficiente se non vai acompañada de dotación orzamentaria.

O Goberno recomenda o uso de filtros ou purificadores de aire cando non sexa posible unha ventilación natural adecuada nas aulas, unha reivindicación exposta ao comezo de curso pola Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF), sindicato máis representativo nas administracións públicas, pero que chega tarde e será insuficiente sen unha dotación orzamentaria específica.

O Ministerio de Sanidade actualizou esta semana as Medidas de Prevención Medidas de Hixiene e Promoción da Saúde fronte ao Covid para centros educativos no curso 2020-2021 na que expón que estes filtros deben asegurar o caudal de aire recomendado, mentres que os centros deben recibir asesoramento técnico para a súa localización e mantemento.

Para o sindicato, trátase dunha medida absolutamente necesaria para previr contaxios nos centros escolares por vía aérea e por esta razón fixemos formalmente esta esixencia á ministra de Educación, Isabel Celaá, o pasado outubro e reclamamos ao Goberno e ás comunidades autónomas unha actualización dos seus Protocolos. Esta falta de axilidade á hora de actualizalos atendendo ás evidencias do contaxio por aerosois serviu de escusa para non tomar medidas nos centros docentes nin por parte do Ministerio nin das comunidades autónomas, deixando só ao profesorado.

Ademais, as novas recomendacións propoñen realizar no exterior as actividades que aumenten a emisión de aerosois como gritar, cantar ou as clases de educación física. Se non é posible, segundo o Ministerio, debe intensificarse a ventilación, que se manteña a distancia e que se use de forma adecuada a máscara.

O documento indica que se debe priorizar na medida do posible a utilización dos espazos ao aire libre para a realización das actividades, educativas e de lecer, tanto dentro do centro educativo como noutros espazos fose do mesmo.

Desde CSIF, vímolo avisando desde hai meses: as administracións están a reaccionar tarde ante as novas necesidades, falta organización e as medidas deben revisarse a medida que se segue avanzando no coñecemento do virus.

Neste sentido, advertimos ao Ministerio de que os centros non están preparados para as fortes baixadas de temperaturas (como demostraron os últimos temporais) e que os coordinadores Covid demandan formación específica sobre o uso de filtros, os diferentes purificadores de aire ou a renovación de equipos de climatización porque moitos están obsoletos e non cumpren a normativa vixente.

Por todo iso, CSIF lanzou a campaña ‘Por unha Aula Segura’ para reforzar a seguridade e asesorar en materia de prevención nos centros escolares na que expomos a revisión das actuacións ante a chegada do frío, a necesidade de actualizar a normativa e ventilar dunha maneira adecuada.