PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS NAS LISTAS DE NAVEGACIÓN E INSTALACIÓNS MARIÑAS
02 de Febrero de 2021

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de ensino secundario, especialidade de navegación e instalacións mariñas

Resolución do 2 de febreiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de ensino secundario, especialidade de navegación e instalacións mariñas (590109).

ADMITIDAS

BAREMO

EXCLUÍDAS