PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS NAS LISTAS DE MÁQUINA E SERVIZOS E PRODUCIÓN
02 de Febrero de 2021

Persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional; máquinas, servizos e produción

Resolución do 2 de febreiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de máquinas, servizos e produción (591210).

ADMITIDAS

EXCLUÍDAS

BAREMO