PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS DE MÚSICA DE SECUNDARIA
16 de Diciembre de 2020

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, Música

ADMITIDAS

EXCLUÍDAS

BAREMO