PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROCEDEMENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO E ORTOPROTÉSICO
11 de Diciembre de 2020

Resolución do 11 de decembro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico

ADMITIDAS

EXCLUÍDAS