PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISONAIS MECANIZADO E MANTEMENTO DE MÁQUINAS E SISTEMAS E APLICACIÓNS INFORMÁTICAS
03 de Diciembre de 2020

Resolución do 3 de decembro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de mecanizado e mantemento de máquinas (591211).

ADMITIDAS

BAREMO

EXCLUÍDAS

Resolución do 3 de decembro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de sistemas e aplicacións informáticas (591227).

ADMITIDAS

BAREMO

EXCLUÍDAS