PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA E MOBLE
01 de Diciembre de 2020

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, fabricación e instalación de carpintería e moble

ADMITIDOS

BAREMO

EXCLUÍDOS