BOLSAS DE TRABALLO ASTURIAS: VARIAS ESPECIALIDADES
30 de Noviembre de 2020

BOLSAS ABERTAS ASTURIAS

TODA A INFORMACIÓN

PRAZO ATA O 9 DE DECEMBRO

ESPECIALIDADESANEXO I

page7image319002720
page7image319002912

0590 Profesores de enseñanza secundaria

0590007

Física y química

0590010

Francés

0590017

Educación física

0590124

Sistemas electrónicos

page7image319102448
page7image319104672

0592 Profesores de escuelas oficiales de idiomas

0592008

Francés

page7image319118400

0591 Profesores técnicos de formación profesional

page7image319123968

0591202

Equipos electrónicos