PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS: CLAVE
27 de Noviembre de 2020

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para o corpo de profesores de música e artes escénicas, Clave

Resolución do 26 de novembro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de clave (594405).

ADMITIDAS

EXCLUÍDAS

BAREMO