PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS DE LÍNGUA CASTELÁ E LITERATURA
24 de Noviembre de 2020

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, lingua castelá e literatura

ADMITIDAS

BAREMO

EXCLUÍDAS