Creación das comisións provinciais de seguimento ante as posibles situacións de absentismo con orixe na COVID-19
20 de Noviembre de 2020

Orde do 13 de novembro de 2020 pola que se crean as comisións provinciais de seguimento ante as posibles situacións de absentismo con orixe na COVID-19.

ORDE