PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS : FILOSOFÍA; ASESORÍA E PROCESOS DE IMAXE PERSOAL E AUDICIÓN E LINGUAXE
18 de Noviembre de 2020

Persoas admitidas e excluídas en varias listas

-Corpo de mestres, especialidade de Audición e linguaxe

Resolución do 18 de novembro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproba e se ordena a publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Audición e linguaxe (597037).

O prazo de reclamacións contra a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional é de cinco (5) días hábiles e comeza o xoves día 19 de novembro e remata o mércores día 25 de novembro de 2020.

TODA A INFORMACIÓN DA CONVOCATORIA

-Corpo de Secundaria Filosofía

Resolución do 17 de novembro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de filosofía (590001).

INFORMACIÓN CONVOCATORIA

ADMITIDOS

EXCLUÍDOS

-Corpo de Secundaria asesoría e procesos de imaxe persoal

Resolución do 17 de novembro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de asesoría e procesos de imaxe persoal (59010

INFORMACIÓN CONVOCATORIA

ADMITIDOS

EXCLUÍDOS