PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS :Técnicos de FP, especialidade de fabricación e instalación de carpintería e moble
16 de Noviembre de 2020

Resolución do 16 de novembro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesonal, especialidade de fabricación e instalación de carpintería e moble

ADMITIDAS

EXCLUÍDAS

BAREMOPROVISIONAL

TODA A INFORMACIÓN