Persoas admitidas e excluídas e baremo provisional para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, especialidade de servizos de restauración
13 de Noviembre de 2020

Listas de profesores técnicos de formación profesonal, especialidade de servizos de restauración

Resolución do 13 de novembro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesonal, especialidade de servizos de restauración

ADMITIDAS

EXCLUÍDAS

TODA A INFORMACIÓN