Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo: Latin e Grego
13 de Noviembre de 2020

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade latín

ADMITIDAS

EXCLUÍDAS

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade grego

ADMITIDAS

EXCLUÍDAS

TODA A INFORMACIÓN SOBRE AS CONVOCATORIAS