Persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir docencia no Corpo FP soldadura
12 de Noviembre de 2020

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, especialidade soldadura

ADMITIDAS

EXCLUÍDAS