Persoas admitidas e excluídas e baremo provisional para impartir docencia no Corpo de PES, especialidade de francés
12 de Noviembre de 2020

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de francés

ADMITIDAS

BAREMO PROVISIONAL

EXCLUÍDAS