Persoas admitidas e excluídas e baremo provisional para impartir docencia no Corpo FP especialidade Peiteado
11 de Noviembre de 2020

PERSOAS ADMITIDAS EXCLUÍDAS PEITEADO

Resolución do 10 de novembro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de peiteado

ADMITIDAS

EXCLUÍDAS

TODA A INFORMACIÓN SOBRE A CONVOCATORIA

Prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao dapublicación da resolución no citado portal de Internet.