PERSOAS ADMITDAS E EXCLÚIDAS DEFINITIVAS DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA DO CORPO DE MESTRES
10 de Noviembre de 2020

LISTA DEFINITIVA DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

Resolución do 10 de novembro da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproba e se ordena a publicación da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Pedagoxía Terapéutica (597036).

As persoas interesadas poderán consultar o seu baremo definitivo no enderezo web: www.edu.xunta.es/substitutoslistas

RESOLUCIÓN

EXCLUÍDOS

TODA A INFORMACIÓN SOBRE A CONVOCATORIA