Persoas admitidas e excluídas e baremo provisional para impartir docencia no Corpo de PES, especialidade de Fútbol
06 de Noviembre de 2020

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de fútbol

RESOLUCIÓN PROVISIONAL

PERSOAS ADMITIDAS

PERSOAS EXCLUÍDAS

Prazo de reclamación: tres días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no citado portal da Internet. Non se admitirán as alegacións formuladas correo electrónico