Persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de grego
05 de Noviembre de 2020

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de grego

TODA A INFORMACIÓN

PERSOAS EXCLUÍDAS

PERSOAS ADMITIDAS

Reclamacións 5 días hábiles