Persoas admitidas e excluidas provisionais do corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de organización e proxectos de fabricación mecánica
02 de Noviembre de 2020

Admitidas e excluídas no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de organización e proxectos de fabricación mecánica

Resolución do 2 de novembro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de organización e proxectos de fabricación mecánica (590112).

PERSOAS ADMITIDAS

PERSOAS EXCLUÍDAS