PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS : SOLDADURA FP
30 de Octubre de 2020

PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS : SOLDADURA FP

Resolución do 29 de outubro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de soldadura

PERSOAS ADMITIDAS

PERSOAS EXCLUÍDAS