Resolución definitiva das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidades de Inglés e Francés
Resolución do 04 de setembro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidades de Lingua Estranxeira: Inglés (597032) e Lingua Estranxeira: Francés (597033).
04 de Septiembre de 2020

Para ver as listas definitivas: AQUÍ