Publicación da Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres para o curso académico 2020/21
31 de Julio de 2020

Podes consultar Aquí ou no anexo